Naše ordinace

Naši ordinaci naleznete na adrese Nerudova 686, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Poliklinika přízemí, vlevo (vchod naproti poště), Přístup je zcela bezbariérový. Pro pacienty se zhoršenou mobilitu poskytujeme vozík k akutnímu převozu, možnost výstupu z auta je přímo před budovou. Placené parkoviště je ve vzdálenosti 100 metrů od budovy.

Aktuální nabídka služeb pro jednotlivce

Léčebně preventivní péče, předoperační vyšetření.

Při prevenci je kladen důraz na zjištění rizikových faktorů pro vznik aterosklerózy ( ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin, vysoký krevní tlak) . Dále věnujeme pozornost záchytu a léčbě metabolických chorob. Zejména cukrovce a vysokým hladinám krevních tuků, kyseliny močové aj.Důraz klademe na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsů a prostaty. Rozsah prevence se vždy odvíjí od individuálního rizika, které je stanoveno na základě vyhodnocení celkového zdravotního stavu lékařem. K objektivizaci uvedených chorob využíváme vlastní přístroje, které jsou řádně homologovány a pravidelně akreditovány.

Průvodce zdravotnickým systémem

Během naší péče o pacienty je běžné, že monitorujeme jejich zdravotní stav a průběh léčení i v případě odeslání na specializované pracoviště vč. hospitalizace.

Diabetes Mellitus 2. typu

Máme možnost pravidelně sledovat pacienty s cukrovkou 2. typu. Přednostně objednáváme tyto pacienty na úterý a čtvrtek odpoledne. 

Aktuální nabídka služeb pro firmy

Pracovnělékařské služby (PLS)

Do naší praxe docházejí zaměstnanci smluvních podniků, kterým poskytujeme pracovnělékařské služby, které vycházejí jak ze zákonných norem tak i ze smluvního ujednání se zaměstnavateli. V této souvislosti je kladen důraz na podrobnou analýzu zdravotního stavu ve vazbě na pracovní prostředí. I na tato vyšetření poskytujeme možnost objednání na přesnou hodinu předem, podle zájmu až do 20 hodin večer. Běžnou součásti PLS je koncepce rekondičního programu pro zaměstnance s přímou návazností na lázeňská a rehabilitační zařízení. Dále edukace v poskytování první pomoci všeobecného charakteru za pomoci moderních audiovizuálního programu. Školení v první pomoci můžeme zprostředkovat i za spoluúčasti specilaizovanéhotýmu.

Poskytujeme konzultační činnost pro ostatní členy rodiny zaměstnance vycházející ze smluvního ujednání se zaměstnavatelem.


Přístrojové vybavení

Jsme vybaveni širokým spektrem přístrojů, proto jsme schopni většinu vyšetření udělat rovnou v naší ordinaci. Jedná se například o pletysmografii pro pracovníky v riziku chladu, spirometrii pro nosiče dýchacích přístrojů, analýzu moči i analýzu krve.
EKG

Elektrokardiograf  je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze tímto zařízením snímat 

 

CEKG


CRP

CRP

CRP neboli C-Reaktivní Protein je sloučenina, která má značný význam v diagnostice mnoha nemocí. Také je významným indikátorem, který nám napoví, zda u infekce použít, či nepoužít antibiotika. Stanovuje se snadno z kapilární krve, po vpichu na špičce prstu.

Holter TK


AMTK ( holter tlaku)

Ambulantní monitorování tlaku krve- principem metody je sledován í krevního tlaku v domácím a pracovním prostředí, obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného přístroje oscilometrickou metodou.. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami v domácích podmínkách ( např. syndrom bílého pláště) nebo u pacientů s tzv.“kolísavým tlakem “ aj.

Holter TK

Glukometrie

Tato metoda umožňuje rychlé změření hladiny cukru v krvi z kapilární krve (po malém vpichu na bříšku prstu), což může lékaře navést k diagnóze cukrovky nebo pomoci při stanovení diagnózy v akutních stavech.

Holter TK

AB index (ABPI)

ABI(ABPI) - ankle brachial pressure index, pomocí přístroje k měření tohoto indexu porovnáváme tlak na horních končetinách s tlakem na končetinách dolních. Jeho výše charakterizuje míru průchodnosti cév a přispívá tak k diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

Holter TK

CoaguCheck

Pomocí tohoto přístroje můžeme přímo v ordinaci zjistit z kapilární krve pacienta jeho INR (international normalization ratio), hodnotu, která vypovídá o srážlivosti jeho krve. Můžeme tak sledovat účinek "krev-ředící" terapie a operativně jí upravovat dle aktuálních hodnot.

Spirometrie

Spirometr je přístroj na měření kapacity dýchacích cest. Využíváme ho zejména při PLS například u nosičů dýchacích přístrojů, pro pracovníky v prostředí chemických látek.. V běžné praxi má uplatnění při plošném vyhledávání některých plicních chorob..

Pletysmograf

Pletysmograf je přístroj, který měří prokrvení prstů rukou, při pokojové teplotě a po chladovém testu, kdy má měřená osoba  namočené ruce ve studené vodě. Vyšetření trvá asi 15 minut a využíváme ho u pracovnků v při práci v riziku chladného pracovního  prostředí.

Uri-tex

URI TEX slouží k rychlé diagnostice močové infekce, měří kompletní močovou analýzu. Vyšetření je srovnatelné s rozborem v laboratoři a je hotové během několika vteřin. Nemusíme moč posílat do laboratoře.

BpTRU - klinický měřič

Tento přístroj využíváme ve vybraných případech pro zpřesnění monitoringu hodnot krevního tlaku. Po nasazení manžety probíhá měření  6x za sebou s odstupem například jedné minuty. Naměřené hodnoty jsou zprůměrované a poskytují další možnost objektivizace aktuálního krevního tlaku a také vlivu léčby. Měření trvá asi 10 minut. Probíhá v oddělené místnosti, aby se pokud možno odstranily rušivé vlivy, které jinak mohou ovlivnit běžné měření tlaku krve.