Ceník služeb a zdravotních úkonů

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou pro registrované pacienty (dle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9. 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami) Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

výpis z dokumentace 550 Kč
vyšetření pro řidičský průkaz - prvoposudek 600 Kč
vyšetření pro řidičský průkaz - opakované 400 Kč
vyšetření pro zbrojní průkaz - prvoposudek 600 Kč
vyšetření pro zbrojní průkaz - opakované 400 Kč
vyplnění úrazového pojištění                                                                                                                700 Kč

aplikace očkovací látky

- cena očkovacích látek podle aktuálního ceníku

350 Kč

vstupní a periodická prohlídka do zaměstnání 1 riziková kategorie 

Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19                                                                                       

500 Kč

100 Kč