Ceník služeb a zdravotních úkonů

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojištovnou pro registrované pacienty (dle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9. 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena udravotními pojišťovnami) Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

výpis z dokumentace 500 Kč
vyšetření pro řidičský průkaz - prvoposudek 500 Kč
vyšetření pro řidičský průkaz - opakované 400 Kč
vyšetření pro zbrojní průkaz - prvoposudek 500 Kč
vyšetření pro zbrojní průkaz - opakované 400 Kč
vyplnění úrazového pojištění                                                                                                                700 Kč
aplikace očkovací látky 300 Kč
vstupní a perdiodická prohlídka do zaměstnání, kategorie 1 500 Kč